Privacy- en cookieverklaring

Privacyverklaring

Obesitas Centrum Amsterdam, onderdeel van OLVG, hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy, ook als je onze website bezoekt. Obesitas Centrum Amsterdam en OLVG hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De persoonlijke gegevens die je via de website van Obesitas Centrum Amsterdam invult worden uitsluitend gebruikt om feedback en klachten af te handelen of om aanmeldingen voor diensten, evenementen of bijeenkomsten te registreren. Dit gaat dan om namen, adressen, geboortedatum, patiëntnummers, inhoudelijke klachten en andere gevraagde gegevens.

Jouw gegevens worden niet voor andere dan de hierboven omschreven beschreven doeleinden gebruikt en worden nooit aan derden ter beschikking gesteld, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn of jij daarvoor uitdrukkelijk (schriftelijk) toestemming hebt gegeven.

Voor meer informatie over hoe wij omgaan met medische gegevens van patiënten, hoe wij de vertrouwelijkheid van deze gegevens waarborgen en welke rechten je als patiënt hebt ten aanzien van deze gegevens verwijzen wij je naar de privacyverklaring patiëntgegevens van het OLVG.

Met de komst van de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 zijn privacy rechten uitgebreid. Heb je vragen, klachten of opmerkingen over deze privacyverklaring of de privacyverklaring patiëntgegevens, of heb je bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens? Dan kunt je dit aangeven bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van OLVG. De FG is bereikbaar via fg@olvg.nl.

Cookieverklaring

Obesitas Centrum Amsterdam maakt op deze website alleen gebruik van analytische en functionele cookies.  Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat) van de gebruiker.

Obesitas Centrum Amsterdam maakt op deze website gebruik van Google Analytics om het bezoek aan de website te monitoren, met het doel de website waar mogelijk te verbeteren en aan te passen. Obesitas Centrum Amsterdam heeft Google Analytics in lijn met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens privacy vriendelijk ingesteld (“Handleiding privacy vriendelijk instellen Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens”), met als gevolg dat Google zelf, ook jouw surfgedrag niet kan herleiden tot jou als persoon.

Verder maakt Obesitas Centrum Amsterdam op deze website gebruik van functionele cookies. Deze maken het mogelijk om de gebruikerservaring van bezoekers van de website te optimaliseren. Er wordt gecontroleerd of JavaScript gebruikt kan worden met jouw browser, om de website daarop aan te kunnen passen. Deze gegevens worden bij het sluiten van jouw browser verwijderd.

Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming vanuit de cookiewet vereist. Je kunt het gebruik van analytische en functionele cookies via de instellingen van jouw browser weigeren.

Voor het insluiten van YouTube video’s in haar website maakt Obesitas Centrum Amsterdam gebruik van de cookievriendelijke oplossing van YouTube, waarbij geen cookies worden geplaatst.

Op de volgende websites vind je meer informatie over cookies:

• Your online Choices

• Consumentenbond

 

Wijziging van deze verklaring

Obesitas Centrum Amsterdam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Elke aanpassing wordt op deze pagina gepubliceerd. Wij raden je aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende verklaring op de hoogte bent.