Informatie voor familie en vrienden

Jouw partner, familielid of vriend overweegt een maagverkleining of heeft wellicht al een operatiedatum gepland staan. Het is altijd spannend als iemand die dichtbij jou staat een operatie ondergaat. Hieronder vind je daarom  belangrijke informatie over het traject van een maagverkleinende operatie en hoe je iemand hier ook het beste in kunt ondersteunen.

Mocht je nog meer informatie willen dan kun je je ook inschrijven voor onze gratis voorlichtingsavond.

Bij een operatie denken we vaak aan de gevaren en de complicaties. Uiteraard zijn deze er altijd maar het is daarnaast ook belangrijk om je te realiseren dat langdurig ernstig overgewicht, ook wel morbide obesitas, slecht is voor de gezondheid en iemands leven aanzienlijk kan verkorten. Afhankelijk van het overgewicht kan dit oplopen van 1 jaar tot zelfs 10 jaar.

 • een vergroot risico op hart- en vaatziekten
 • een vergrote kans op suikerziekte
 • een hoge bloeddruk
 • galstenen
 • versnelde slijtage van gewrichten
 • slaapademhalingsproblemen
 • verschillende kwaadaardige tumoren
 • depressie

Een belangrijke reden voor mensen om voor een maagverkleining te kiezen is omdat de operatie ze de kans geeft om (eindelijk) overtollig gewicht te verliezen en zo gezondheidsklachten te verminderen of verhelpen. Om in aanmerking te komen voor een maagverkleining moet iemand uiteraard aan een aantal voorwaarden voldoen. 

 • Bij voldoende motivatie en inzet kan iemand ongeveer 60-80% van zijn/haar overgewicht kwijtraken na de operatie.
 • Veel van de ziektes en klachten die veroorzaakt worden door het overgewicht nemen af of verdwijnen zelfs helemaal.
 • De kwaliteit van leven verbetert aanzienlijk.
 • Een positiever zelfbeeld.
 • Meer energie.

Nieuwe eet- en leefgewoontes

Motivatie speelt een belangrijke rol bij een maagverkleining. De operatie is namelijk een hulpmiddel en het succes hangt voor een groot gedeelte ook af van de eigen inzet na de operatie.

 • Als iemand voor een maagverkleining kiest moeten ze gemotiveerd zijn om hun leefstijl te veranderen. Een maagverkleining gaat namelijk hand in hand met een grote verandering in het eet- en leefpatroon.

 • Iemand kan na de operatie bijvoorbeeld minder eten en moet veel kleinere porties eten dan voorheen. Ook moet iemand o.a. levenslang multivitaminen slikken. Daarnaast is bewegen heel belangrijk.

Het is voor iemand die een maagverkleining krijgt belangrijk dat de directe omgeving hiervan op de hoogte is, begrip hiervoor heeft en hier rekening mee houdt. Zo is het makkelijker om de nieuwe leefstijl vol te houden. 

Omdat deze verandering en het aanmeten van een nieuwe leefstijl een grote impact heeft, gaat een maagverkleining altijd samen met een behandelprogramma waarbij iemand intensief begeleid wordt om de aangepaste eet- en beweeggewoontes aan te leren. Deze aanpak noemen we multidisciplinair. Je krijgt uitleg en adviezen, maar tegelijkertijd wordt er gefocust op wat het fysiek en mentaal met je doet. 

Gedurende 5 jaar wordt iemand begeleid en gemonitord door onze zorgpartner Ksyos. Mocht er toch sprake zijn van een terugval en het gewicht weer toenemen dan zoeken we altijd samen met hem/haar naar de oorzaak en hoe we dit weer kunnen bijsturen.

Bij het Obesitas Centrum Amsterdam kijken we altijd naar de persoon zelf. Dat wil zeggen dat zodra iemand via een verwijsformulier een positief advies heeft gekregen, hij/zij eerst uitgebreide en duidelijke informatie over het behandeltraject ontvangt en vervolgens wordt gescreend.

Uiteraard zijn er, net als bij elke operatie, risico’s aan een maagverkleining verbonden. Bij 3 tot 5% van de maagverkleiningen ontstaan ernstige complicaties. De kans op overlijden is heel klein, het gaat dan om 0,2 – 0,4% van de gevallen.

Wij vinden het heel belangrijk dat als wij groen licht geven voor de maagverkleinende operatie, dat iemand zelf ook achter de keuze voor een operatie staat. In een gesprek op ons obesitascentrum krijgt iemand daarom altijd eerlijke en duidelijke informatie over de behandelopties en de bijbehorende risico’s. Jouw familielid, partner of vriend maakt dus zelf een weloverwogen keuze om wel of niet geopereerd te worden op basis van alle informatie die hij/zij heeft gekregen. De keuze wordt altijd in overleg met de chirurg gemaakt.

Doordat wij uitgebreid screenen, beoordelen we uiteraard goed of een operatie mogelijk is. Daarbij houden we rekening met iemands conditie, medische toestand en motivatie. Als dit niet het geval is geven wij (nog) geen groen licht voor de operatie.

Als iemand voor de operatie kiest dan geven we uiteraard alle benodigde informatie mee over de complicaties die kunnen ontstaan na de operatie. Op deze manier weet je waar je op moeten letten na de operatie en wat je moet doen als er klachten ontstaan.

De chirurgen in ons centrum in Amsterdam voeren de volgende bariatrische (maagverkleinende) operaties uit:

 • Gastric sleeve
 • Gastric bypass 
 • Mini gastric bypass

Onze chirurgen zijn hierin gespecialiseerd en voeren jaarlijks meer dan 1000+ operaties uit. Bovendien zijn we expert in het uitvoeren van maagverkleiningen in dagbehandeling. Zo kan iemand vaak ‘s avonds alweer in zijn/haar eigen bed slapen. 

Wil je meer weten over de operatie en de behandeling? Klik dan hier.

Het is heel belangrijk dat als jouw partner, familielid of vriend eenmaal gekozen heeft voor een maagverkleining je hem/haar hierin volledig steunt en begrip toont. Wellicht had je zelf een andere keuze gemaakt of vind je het spannend.

Toch is jouw steun en begrip echt hard nodig. Een maagverkleining betekent namelijk ook een grote verandering in het leven na de operatie met een nieuwe manier van eten, lichamelijke veranderingen en veel wilskracht om de nieuwe levensstijl tot een gewoonte te maken. Steun van familie en vrienden is hierbij onmisbaar!

Het is ook belangrijk om vooroordelen over obesitas los te laten. De redenen waarom iemand kampt met ernstig overgewicht kunnen verschillen en dit wordt lang niet altijd alleen veroorzaakt door een ongezond eetpatroon.

Obesitas is echt een ziekte die door meerdere factoren ontstaat. Hierdoor kan afvallen met behulp van een diëtist en meer beweging niet meer voldoende zijn en is een operatie noodzakelijk.

Stress omdat je je niet gesteund voelt door je omgeving of het idee hebt dat je niet begrepen wordt is voor iemand die een maagverkleining ondergaat heel lastig. Het maakt iemand onzeker en maakt de strijd tegen het overgewicht lastiger. Stress heeft daarnaast een negatief effect op het lichaam en kan ook het herstel na de operatie in de weg staan.

Juist ook als het wat moeizamer gaat, bij complicaties of als het wennen aan de nieuwe leefstijl moeilijk is, is een luisterend oor zonder oordelen het beste wat je kunt doen. Je geeft iemand door onvoorwaardelijke steun te bieden de kans om op eigen kracht de weg naar een gezonder gewicht en een gezonder leven te vinden.

Heb je nog vragen?

Kom naar een van onze gratis online voorlichtingsavonden of neem contact met ons op.

Obesitas Centrum Amsterdam

Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 – 12.00 uur en 14.00 – 15.30 uur.

In samenwerking met: