Onderzoek slaapapneu en dagbehandeling

Schermafbeelding 2022-09-01 om 22.56.24

(November 2021) – Sinds 2020 worden in OLVG maagverkleinende operaties in dagbehandeling uitgevoerd. Omdat de resultaten hiervan zeer succesvol zijn, willen we de patiëntengroep die hiervoor in aanmerking komt verder uitbreiden. Veel patiënten met obesitas hebben slaapapneu (OSAS) en een deel hiervan gebruikt een CPAP-apparaat. Met de BARBOSA studie willen we uitzoeken of ook deze groep patiënten geschikt is om in dagbehandeling te opereren. Patiënten die op de wachtlijst voor een maagverkleinende operatie staan en goed zijn ingesteld op het CPAP-apparaat kunnen in aanmerking komen voor deelname aan de studie.